เวิลด์ 124 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 268
หมู่บ้านทั้งหมด: 28.900 (107.84 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 28.180
หมู่บ้านคนเถื่อน: 720
หมู่บ้านโบนัส: 3.960
สถานะเซิร์ฟเวอร์: ปิดแล้ว
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 338 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 11
ข้อความที่ถูกส่ง: 24.343 (90.83 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 18.536 (69.16 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 1.603 (5.98 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 4.175 (15.58 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 77
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 239
คะแนนทั้งหมด: 308.035.513 (1.149.386 ต่อผู้เล่น, 10.659 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 7.072.318.509
 • 5.003.665.300
 • 7.302.649.898
กองกำลังทั้งหมด:
 • 53,863 ล้าน
 • 17,987 ล้าน
 • 80,964 ล้าน
 • 32,648 ล้าน
 • 4,174 ล้าน
 • 39,442 ล้าน
 • 921.049
 • 13,129 ล้าน
 • 4,726 ล้าน
 • 2,537 ล้าน
 • 814
 • 8.837
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 200981
 • 67116
 • 302106
 • 121822
 • 15576
 • 147173
 • 3437
 • 48990
 • 17633
 • 9468
 • 3
 • 33
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1864
 • 622
 • 2802
 • 1130
 • 144
 • 1365
 • 32
 • 454
 • 164
 • 88
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: MiniGwar
เผ่าใหม่ล่าสุด: Vital

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันที่ 02.12. เวลา 20:38