หอเกียรติยศ - เวิลด์ 124

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRABOOST
วันที่ 03.05.2022 เวลา 13:59

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRABOOST
วันที่ 28.03.2022 เวลา 16:24

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRABOOST
วันที่ 27.02.2022 เวลา 08:05

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ULTRABOOST
วันที่ 15.02.2022 เวลา 15:35

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Playnote
วันที่ 11.01.2022 เวลา 11:53

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
ULTRABOOST
วันที่ 14.05.2022 เวลา 13:16

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
ULTRABOOST
วันที่ 06.04.2022 เวลา 23:14

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
ULTRABOOST
วันที่ 28.02.2022 เวลา 02:26

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
makobex
วันที่ 15.01.2022 เวลา 18:11

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
makobex
วันที่ 18.06.2022 เวลา 12:00

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Zero-Two
วันที่ 23.04.2022 เวลา 18:50

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
ULTRABOOST
วันที่ 30.03.2022 เวลา 15:42

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Bloomjet
วันที่ 16.01.2022 เวลา 18:31

รางวัลประจำวันจาก 2022-06-29

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
psychohz

ผู้สนับสนุนประจำวัน
dreaaamyr

นักปล้นสะดมประจำวัน
makobex

นักปล้นสะดมประจำวัน
Kliwon

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Lovre

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน