หอเกียรติยศ - เวิลด์ 124

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Playnote
วันที่ 11.01.2022 เวลา 11:53

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
makobex
วันที่ 15.01.2022 เวลา 18:11

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Bloomjet
วันที่ 16.01.2022 เวลา 18:31